دفترچه يادداشت طرح باب اسفنجی(اتمام موجودی)


دفترچه يادداشت طرح باب اسفنجی(اتمام موجودی)

ناموجود
طول:

14سانتی متر

عرض:

9 سانتی متر

وزن:
112گرم
توضیحات :
از مزایای همیشه به همراه داشتن یک دفترچه یادداشت می توان به یادداشت کردن ایده ها و فکرهای سودمند زودگذر اشاره نمود که در بسیاری از اوقات در زندگی روزمره و در مواجهه با برخی چالش ها، ایده های واقعا بکر و فوق العاده ای به ذهن شما خطور می کند که اغلب به دلیل یادداشت ننمودن آنها یا در دسترس نبودن ابزار یادداشت، این ایده های بسیار مفید به فراموشی سپرده می شوند، در حالی که پیگیری و اجرای آنها می تواند زندگی شما را به صورت کلی حتی دگرگون سازد

    محصولات مرتبط