میتونم هزینه سفارشمو تو محل پرداخت کنم؟

فعلا این امکان وجود نداره ، ولی در تلاشیم این امکان رو به موبیدو اضافه کنیم .

میتونم سفارشم رو حضوری بیام بگیرم؟

بله ; شما میتونید در مرحله انتخاب نوع ارسال ، نوع ارسال رو حضوری انتخاب کنین و به فروشگاه حضوری مراجعه کنین .

میتونین آدرس فروشگاه حضوری رو از صفحهتماس با ماببنین .