شیوه ارسال موبیدو

ارسال سفارشات شهر تهران در کمتر از 24 ساعت و با هزینه 40000 تومان برای همه مناطق انجام می شود. (به جز ایام تعطیل سال)

ارسال سفارشات سایر استان ها و شهرستان های اطراف تهران با هزینه 35000 تومان و توسط پست انجام می شود.

ارسال سفارشات ثبت شده از ساعت 9 صبح تا 14 هر روز در بازه زمانی 14 تا 18 و ارسال سفارشات ثبت شده از ساعت 14 تا 9 صبح روز بعد در بازه زمانی 10 تا 13 توسط پیک انجام می شود.

بازه زمانی دریافت سفارشات پستی حدوداً 2 تا 4 روز کاری می باشد.

هزینه ارسال سبدهای خرید بالای 500 هزارتومان رایگان میباشد.

درصورتی که کتاب تحویل داده شده به مشتری دارای ایراد چاپی یا ظاهری باشد، (به گونه ای که مسئولیت آن به عهده موبیدو باشد) هزینه عودت بسته از شهر مقصد به تهران به عهده موبیدو می باشد.

به دلیل استقبال از برخی کتاب های پرفروش، امکان پیش فروش آنها در سایت در بازه هایی از سال فراهم می شود، وضعیت ارسال به دو حالت زیر خواهد بود. الف: کل بسته به صورت یکجا (پس از آماده شدن کتاب پیش فروش شده) ارسال شود. ب: محصول غیر از کتاب پیش فروش با هزینه مشتری به صورت جداگانه ارسال شود و هزینه ارسال کتاب پیش فروش شده، به عهده موبیدو خواهد بود.