کتاب جهان هولوگرافیک.


کتاب جهان هولوگرافیک.

ناموجود
برند:
هرمس
نویسنده:

مایکل تالبوت

موضوع:

اعصاب، فیزیولوژی

سال چاپ:

1399

نوبت چاپ:

67

قطع کتاب:

رقعی

تعداد صفحه:

446

مترجم:

داریوش مهرجویی

وزن:
418گرم
توضیحات :
جهان هولوگرافیک آن جهانی است که هر قطعه کوچک و هر ذره آن قطعه، تمام ویژگی ها و اطلاعات کل را در بر دارد، یعنی تمامی محتوای کل در هر جزء نیز مستتر است و این به واقع خصلت مغز ماست که ساختاری هولوگرافیک دارد و خاطره و درد و تجربه و برخی چیزهای دیگر را نه تنها در مغز که در هر ذره کوچک آن نیز نگهداری می کند. و نیز همین خصلت کلی این جهان ماست که جهانی هولوگرافیک است. در این کتاب، اتفاقا بخشی هم هست که از علما و عرفای مکاتب عرفانی ایران و از شهرهای خیالی مثالی جابلقا، جابلسا و غیره سخن می گوید و این که چگونه این حکیمان بزرگ به راز آن جهان، یا واقعیت دیگر یعنی نظم مستتر پی برده و گاه در صور خیال و بینش اساطیری خود، یا در خواب ها و خیال هایشان آن ها را بوضوح می دیده اند. خاصیت دیگر کتاب آن است که شاید تلنگر ناچیزی باشد به کسانی که موج مدرنیته دل و ایمانشان را شبهه دار کرده و غبار شک بر آن نشانده است، و نیز آن هایی که از سخنان متافیزیکی بی محتوا خسته شده اند و هنوز برای عقل و منطق انسانی احترام قائل اند؛ تلنگری ناچیز برای رسیدن به آگاهی ای هر چند محدود.

    محصولات مرتبط